External environmental factors influencing the stratgeic management of sports organizations

Factori de influenţă ai mediului extern asupra managementului strategic al organizaţiilor sportive

 

Sorin BUHAŞ

Universitatea din Oradea

sorin.buhas@yahoo.ro

 

 Abstract

The strategic management of sports organizations is based on clear development strategies which are permanently and rigorously monitorized. To be effective, the strategic management must be in a dynamic equilibrium because the organization is subjected to the action of internal and external environment. The aim of the present paper is to outline the way in which the external environment affects management activity. We will also highlight the way in which the management of sports organizations acts at the influences of external forces (demographic, economic, political, juridical, socio-cultural, technological and globalization factors). The research outlined means and methods of action in order to optimize the management activity, available to all the managers of sports organizations. We also presented how management activity is organized within professional football clubs from League I. Using sociological methods, we analyzed how organizational management is implemented. The external environment is a wide and unstructured concept that outlines an infinite reality regarding its ways of manifestation. It is also necessary to adapt a pragmatic concept of work. The pragmatic solution is an approximative one. It consists of structuring the external environment in relation to an organization on the basis of a direct influence over the institution. The external factors are composed of structural elements, fundamental to society, that generates relatively slow forces, but of high social impact. The external environment can cause major influences in the activity of sports organizations. The most important factors identified by managers are the attitude towards the quality of work, labor market legislation, taxes and the activity of other football clubs from League I. Other factors, such as economic crisis, political elements and inflation, a relatively new factor, have not been outlined as having a major influence on the management of sports organizations, although their importance is crucial according to literature. Therefore, the research shows the influence of the external environment on the development of, on its strategic objectives and on the development of the most effective strategies in order to guarantee the success of the organization.

 

Rezumat

Managementul strategic al organizaţiilor sportive se bazează pe strategii de dezvoltare concis stabilite, riguros evaluate şi monitorizate permanent. Pentru a fi eficient, managementul strategic trebuie să se găsească într-un echilibru dinamic, organizaţia fiind supusă acţiunii mediului intern şi extern. Scopul prezentei lucrări este de a evidenţia modul în care mediul extern influenţează activitatea de management. De asemenea, vom reliefa raportarea managementului organizaţiilor sportive la impactul forţelor externe care influenţează organizaţia (forţe demografice, economice, politico-legislative, socio-culturale, tehnologice şi de globalizare). În urma cercetării au fost stabilite mijloace şi metode de acţionare accesibile tuturor conducătorilor de organizaţii sportive în vederea optimizării activităţii de management. De asemenea, am evidenţiat modul în care este organizată activitatea de management în cluburile profesioniste de fotbal din Liga I. Utilizând metode sociologice, am investigat modul de implementare al managementului organizaţional. Mediul extern este un concept vast şi nestructurat care evidenţiază o realitate infinită privind modurile ei de manifestare. De asemenea, se impune adaptarea unui concept pragmatic de lucru. Soluţia pragmatică este una aproximativă. Ea constă în structurarea mediului extern în raport cu o organizaţie, pe criteriul puterii de influenţare directă a vieţii instituţiei respective. Factorii externi sunt compuşi din elemente structurale fundamentale pentru societate, care generează forţe relativ lente, dar de mare anvergură şi impact social. Mediul extern poate produce influenţe majore în activitatea organizaţiei sportive. Cei mai importanţi factori au fost identificaţi de către manageri ca fiind atitudinea faţă de calitatea muncii, legislaţia pentru piaţa muncii, taxe şi impozite şi activitatea celorlalte cluburi de fotbal din Liga I. Alţi factori precum, criza economică, elementele politice şi mai nou, inflaţia nu s-au evidenţiat ca având o influenţă majoră asupra managementului organizaţiilor sportive, deşi importanţa lor este determinantă conform teoriei de specialitate. Prin urmare, cercetarea evidenţiază influenţa mediului extern asupra dezvoltării organizaţiei, respectiv asupra obiectivelor strategice şi a dezvoltării celor mai eficiente strategii menite să asigure succesul organizaţiei.

 

 Key words: external environment, strategic management, sports organizations

Cuvinte cheie: mediu extern, management strategic, organizaţii sportive

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions


Andrei Laza - Component al echipei naţionale de volei masculin a României, cu următoarele performanţe în anul 2014 alături de echipa CVM Tomis Constanţa: Campion naţional al României, câştigător al Cupei României şi semifinalist al Ligii Campionilor Europeni organizată de Confederaţia Europeană de Volei (CEV) / Member of Romanian National Volleyball Team, with the following performances in 2014 with CVM Tomis Constanţa team: Romanian National Champion, winner of Romanian Volleyball Cup and semifinalist of CEV Volleyball Champions League.

Go to top