Medical rehabilitation of cervical spondylosis (methodical aspects – case study)

Recuperarea medicală a spondilozei cervicale (aspecte metodice – studiu de caz)

 

Veronica Bălteanu

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

            The acute and chronic conditions of the cervical spine constitute a major problem from a medical, financial and socio-professional perspective, for a significant number of persons, diagnosed with cervical spondylosis.

            Modern therapeutics aims at reducing to a minimum the losses consequent to the reduction of working capacity, with focus on recovering the impaired or disease-affected function.

            Cervical spondylosis represents a form of degenerative rheumatism with localization in the cervical vertebrae, which occurs because of the deterioration of intervertebral discs or joints; this deterioration has several causes.

            Kinesiotherapy – through adequate means and methods, part of a complex and methodically applied recovery program – can improve significantly the state of the patients diagnosed with this disease.

 

            Rezumat

            Suferinţele acute şi cronice ale coloanei cervicale constituie o problemă majoră din punct de vedere medical, financiar şi socio-profesional ale unui număr însemnat de persoane, diagnosticate cu spondiloză cervicală.

            Terapeutica modernă urmăreşte să reducă la minim pierderile survenite în urma diminuării capactăţii de muncă, punând accent pe recuperarea funcţiei periclitate sau afectate de boală.

            Spondiloza cervicală reprezintă o formă de reumatism degenerativ cu localizare vertebrală cervicală care apare în urma deteriorării discurilor sau articulaţiilor intervertebrale, cumul al mai multor cauze.

            Kinetoterapia, prin mijloace şi metode adecvate, constituite într-un program de recuperare complex, metodic aplicat poate îmbunătăţi semnificativ funcţionalitatea segmentului cervical afectat, determinând o creştere a calităţii vieţii pacienţilor cu această afecţiune.

 

            Key words: kinesiotherapy, functional recovery, methodical method, cervical spondylosis

            Cuvinte cheie: kinetoterapie, recuperare funcţională, metodică, spondiloză cervicală

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Răzvan Nicoară ‒ Locul 8 la haltere (categoria 69kg), la Ediţia a 27-a a Jocurilor Mondiale Universitare de Vară din 2013, Kazan, Rusia / 8th place in weightlifting (men’s 69kg) at The 27th Summer Universiade in Kazan, Russia, 2013

Go to top