Methodically aspects on improving training game model of sports teams

Aspecte metodice privind îmbunătăţirea modelului de joc şi de pregătire pentru echipele sportive

 

Călin Gabriel ŞARLĂ

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” – Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

            Model Theory and Modelling is nowadays a specific way of organizing and forming training process of the young people in all areas. Using this theory in the sport facilitates the transition from "seeing and doing" to the elaboration and experimentation in training programs focused on the objectives required by the competition.

            Regardless of the type of model used for instruction cycle, modeling aims at a fundamental element without which you can not rationalize the education and training of the athlete namely instruction objective.

            The basis of modeling consists in establishing the correspondence between the original object and the model serves didactic strategies that are not subject of this paper, the athlete's personality formation.

            So for proper management of the training process requires the building model player. Once whit objectification individual of player’s behavior, by summing and respecting the technical elements of branch sports team, we get game model.

 

            Rezumat

Teoria Modelului şi a Modelării reprezintă în zilele noastre un mod specific de organizare şi formare a procesului de instruire a tinerilor în toate domeniile. Utilizarea acestei teorii în practica sportivă facilitează trecerea de la „văzând şi făcând” la elaborarea şi experimentarea în programe de pregătire focalizate pe obiectivele cerute de competiţie.

Indiferent de tipul modelului utilizat, pentru un ciclu de instruire, modelarea vizează un element fundamental fără de care nu se poate raţionaliza procesul de instruire şi formare a sportivului şi anume obiectivul instruirii.

Baza modelării constă în stabilirea concordanţei dintre obiectul original şi model serveşte strategiile didactice, ce nu fac obiectul acestei lucrări, de formare a personalităţii sportivului.

Aşadar pentru conducerea corectă a procesului de instruire se cere construirea modelului de jucător. Odată cu obiectivizarea comportamentului indvidual al jucătorilor, prin însumare şi respectând elementele tehnice ale ramurii sportive, se constituie modelul de joc al echipei.

 

            Key words: model training, model game, instructional objectives, statistical analysis

            Cuvinte cheie: model de pregătire, model de joc, obiective instrucţionale, analiză statistică

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Răzvan Nicoară ‒ Locul 8 la haltere (categoria 69kg), la Ediţia a 27-a a Jocurilor Mondiale Universitare de Vară din 2013, Kazan, Rusia / 8th place in weightlifting (men’s 69kg) at The 27th Summer Universiade in Kazan, Russia, 2013

Go to top