The importance of individualized kinetic programs for the improvement of balance in post stroke hemiparetic patients

Importanţa programelor kinetice individualizate în ameliorarea echilibrului pacienţilor cu hemipareză post-accident vascular cerebral

 

Gabriela Adriana MARINESCU, Erwah AL NABLSI

National University of Physical Education and Sports, Bucharest

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

World Health Organization statistics show that 60 to 85% of the world population has a sedentary lifestyle. Sedentariness increases the risk of stroke by raising its risk factors (e.g. high blood pressure, obesity, diabetes). According to statistics, up to 50% of post stroke patients have motor impairments that affect their ADLs; therefore functional rehabilitation is of great importance in the improvement of the patients’ quality of life.

The aim of this paper is to determine whether the use of our individualized kinetic programs leads to the improvement of balance in post stroke hemiparetic patients.

The study was conducted in Bucharest in the Department of Physical Rehabilitation of Ilfov Emergency County Hospital. It had a duration of 8 weeks and included 10 subjects diagnosed with hemiparesis after an ischemic stroke.

The rehabilitation programs we designed consisted in individualized physical tasks that aimed at enhancing the subjects’ balance skills. The exercises required a minimum of equipment including balance boards and Bobath balls.

The results showed an improvement of the subjects’ static and dynamic balance and enable us to extend the research on larger groups of patients.

 

            Rezumat

            Conform statisticilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, între 60 si 85% din populaţia lumii are un stil de viaţă sedentar. Sedentarismul creşte riscul producerii unui accident vascular cerebral prin determinarea unor factori de risc ai afecţiunii (de exemplu, hipertensiune arterială, obezitate, diabet). Aproximativ 50% dintre pacienţii cu accidente vasculare cerebrale prezintă dizabilităţi neuromotorii care le afectează performarea activităţilor vieţii cotidiene. Recuperarea funcţională este esenţială pentru ameliorarea calităţii vieţii acestor subiecţi.

            Scopul acestei lucrări este de a determina dacă utilizarea unor programe kinetice individualizate determină ameliorarea echilibrului pacienţilor cu hemipareză post-accident vascular cerebral.

            Studiul a fost realizat în Bucureşti, în Secţia de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov. A avut o durată de 8 săptămâni şi a inclus 10 subiecţi diagnosticaţi cu hemipareză după un accident vascular cerebral ischemic.

            Programele kinetice pe care le-am elaborat au constat în exerciţii individualizate care au avut ca obiectiv ameliorarea echilibrului subiecţilor analizaţi. Am utilizat un număr restrâns de materiale, respectiv mingi Bobath şi plăci de echilibru.

Rezultatele au demonstrat o ameliorare a echilibrului static şi dinamic al pacienţilor, ceea ce ne permite extinderea studiului pe un număr mai mare de subiecţi.

 

            Key words: kinetic programs, rehabilitation, stroke, balance

            Cuvinte cheie: programe kinetice, recuperare, accident vascular cerebral, echilibru

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Răzvan Nicoară ‒ Locul 8 la haltere (categoria 69kg), la Ediţia a 27-a a Jocurilor Mondiale Universitare de Vară din 2013, Kazan, Rusia / 8th place in weightlifting (men’s 69kg) at The 27th Summer Universiade in Kazan, Russia, 2013

Go to top