Frequently comited mistakes in teaching athletics in school

Greşeli comise în mod frecvent în activitatea de predare a atletismului în şcoală

 

Francisc SCHMIDT

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

          Abstract

         In the recent reality it is necessarly to avoid some mistakes generated by 2 fundamental conditions found in school: a very good material and human base and, otherwise a very bad material and human base. These mistakes can also be generated by diferent conceptions refering to the place and the content of track and field in school.

            The autor tries to show some of the most found mistakes and in the conclusions he recomands what it have to be made to avoid this mistakes in the future.

 

            Rezumat

În condiţiile realităţii recente se recomandă să evităm unele greşeli generate de 2 aspecte fundamentale regăsite în şcoli: pe de-o parte o bază materială şi umană foartă bună, pe de altă parte o bază materială şi umană foarte precară. Aceste greşeli pot fi de asemenea generate de diferitele concepţii cu privire la locul şi conţinutul atletismului în şcoală.

Autorul încearcă să evidenţieze unele dintre greşelile cel mai des comise şi în concluzii recomandă ceea ce trebuie făcut pentru a evita pe viitor aceste greşeli.

 

            Key words: athletics, teaching, school, mistakes

            Cuvinte cheie: atletism, predare, şcoală, greşeli

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Răzvan Nicoară ‒ Locul 8 la haltere (categoria 69kg), la Ediţia a 27-a a Jocurilor Mondiale Universitare de Vară din 2013, Kazan, Rusia / 8th place in weightlifting (men’s 69kg) at The 27th Summer Universiade in Kazan, Russia, 2013

Go to top