The importance of studying performance in greco-roman and free fights

Importanța studierii performanței în luptele greco-romane și libere

 

Florin NEFERU

Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Abstract

Practicing wrestlingessentially contribute to the multilateral development of physical and mental capacity of the body, to the acquisition of motor skills and of specific technical and tactical knowledges.

Over the time freestyle and Greco-Roman wrestling techniques and tactics have evolved considerably, being enhanced by physical training, theoretical and psychological, reaching nowadays high levels, wrestling competitions turning into real performances.

The international evolution of the sport had an upward character, through the systematic organization of annual continental competitions raising interest and spread of fighting in more countries (with the main advantage of the presence from the beginning, in the Olympic Games program).

 

Rezumat

Practicarea luptelor contribuie în mod esenţial, la dezvoltarea multilaterală a capacităţilor fizice şi psihice ale organismului, la însuşirea unor deprinderi motrice şi a unor cunoştinţe specifice de tehnică şi tactică.

De-a lungul timpului la luptele libere şi greco-romane, tehnica şi tactica au evoluat simţitor, fiind potenţate de pregătirea fizică, teoretică şi psihologică, ajungând în zilele noastre la cote înalte, competiţiile de lupte transformându-se în adevărate spectacole.

Evoluţia pe plan internaţional a acestui sport a avut un caracter ascendent, prin organizarea sistematică a unor competiţii anuale cu caracter continental făcând să crească interesul şi răspândirea luptelor în tot mai multe ţări (având atuul principal al prezenţei, de la început, în programul Jocurilor Olimpice).

 

Key words: competition,fighting, performance, tactics, technique

           Cuvinte cheie: competiție, lupte, performanță, tactică, tehnică

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Răzvan Nicoară ‒ Locul 8 la haltere (categoria 69kg), la Ediţia a 27-a a Jocurilor Mondiale Universitare de Vară din 2013, Kazan, Rusia / 8th place in weightlifting (men’s 69kg) at The 27th Summer Universiade in Kazan, Russia, 2013

Go to top