Some physiological and psicholgycal aspects to be investigated in primary selection in athletics

Unele aspecte fiziologice şi psihologice investigate în selecţia iniţială în atletism

 

Francisc SCHMIDT

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

            This work proposes to review a series of physiologycal and psichologycal reconized as conditional factors for performing in athletics.

            Also the autor tries to contribute modestly to make clear some positions concerning the posibilities to make the selection proces objectiv; he recomends to investigate, nearby the motricity abilities, the body functional and psichologycal processes which can sustane the efort in training and competition.

 

            Rezumat

            Lucrarea îşi propune a trece în revistă o serie de aspecte fiziologice şi psihologice recunoscute de specialiştii domeniului ca factori condiţionanţi a performanţei în atletism.

Lucrarea de faţă se vrea o modestă contribuţie la clarificarea unor poziţii în ceea ce priveşte posibilităţile de obiectivizare a procesului de selecţie prin investigarea, alături de calităţile motrice, a proceselor funcţionale şi psihice care pot susţine efortul de antrenament şi de concurs

 

            Key words: athletics, primary selection, physiology, psichology

            Cuvinte cheie: atletism, selecţie iniţială, fiziologie, psihologie

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Răzvan Nicoară ‒ Locul 8 la haltere (categoria 69kg), la Ediţia a 27-a a Jocurilor Mondiale Universitare de Vară din 2013, Kazan, Rusia / 8th place in weightlifting (men’s 69kg) at The 27th Summer Universiade in Kazan, Russia, 2013

Go to top