Psychopedagogical suggestions in the preparation of basketball players

Sugestia psihopedagogică în pregătirea jucătorilor de baschet

 

Călin Gabriel ŞARLĂ

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Abstract

In the current point of development of society, the term of sports performance is a construct used to describe a situation in which the individual, though exposed to significant stress and adversity, do not give back.

Because of the importance of points scored by penalty kicks execution, the process of instruction provides for expressly a large number of free throws executed. Methodological requirements provide the simulation for mental stress within which to excute this kind of throws. Although efforts made in practice, we can observe free and direct that the official execution of referee free throws dictated carries in itself a strong mental mark rather than a technical one. Therefore we find that, although repetition motor act may make improvements generally do not offer free throws security transformation points on the scoreboard.

Using suggestion I tried to offer a support which allows better concentration player at the decisively time.

 

Rezumat

În punctul actual de dezvoltare a societăţii termenul de sport de performanţă reprezintă o construcţie folosită pentru a descrie o situaţie în care individul, deşi expus la stres semnificativ şi adversitate, nu dă înapoi.

Datorită importanţei punctelor înscrise prin execuţii de lovituri penalizatoare, procesul de instruire prevede, în mod expres, un număr mare de aruncări libere executate. Cerinţele metodice prevăd simularea de solicitări psihice în care să se excute acest tip de aruncări. Cu toate eforturile depuse în antrenament, putem observa liber şi direct că în jocul oficial, execuţia aruncărilor libere dictate de arbitru poartă, în sine, o puternică amprentă psihică şi mai puţin una tehnică. Prin urmare constatăm că, deşi repetarea actului motric poate aduce îmbunătăţiri, în general,  nu oferă siguranţa transformării aruncărilor libere în puncte pe tabela de marcaj.

Folosind sugestia am căutat să ofer un suport ce permite o mai bună concentrare a jucătorului în momentul decisiv.

 

Key words: suggestion, psychopedagogy, symbolic gesture, efficiency

Cuvinte cheie: sugestie, psihopedagogie, gest simbolic, eficienţă

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Răzvan Nicoară ‒ Locul 8 la haltere (categoria 69kg), la Ediţia a 27-a a Jocurilor Mondiale Universitare de Vară din 2013, Kazan, Rusia / 8th place in weightlifting (men’s 69kg) at The 27th Summer Universiade in Kazan, Russia, 2013

Go to top