Specific phisical and motor development of students in preparatory class

Specificul dezvoltării fizice şi motrice a elevilor din clasele pregătitoare

 

Maria Daniela BOCA, Liana Monica NISTOR

Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu”, Luduș

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

            Human development is a lifelong process of physical, behavioral, cognitive and emotional growth and change. 

            By the time they start school, children are in the middle of the phisical development process, and are still improving their basic motor skills. As a 6-year-old’s coordination and motor skills become more refined, he will be able to engage in games like jumping rope, kicking a ball, and playing catch. As their coordination, motor skills, and ability to understand game rules continue to develop, many children  will also be interested in and able to play movement games or team sports.

            Fine motor skills refer to those movements that use the small muscles in the body. At 6, children will be able to write, and they should be able to button their clothing and tie their shoes.

            Physical activity throughout the school day is necessary for children to reenergize themselves and to be able to maintain focus on their school work. Being involved in movement positively affects children both cognitively and physically. Movement activities can be initiated by teachers throughout the day and especially during classroom transitions. Activities, games, seat-changes, role plays, and dance actively contribute to children developing basic timing, balance, coordination and concentration. Educators have noted fewer behavior problems when children are provided with many opportunities to move.

            Children this age enjoy movement games and there for we propose a compilation of games for phisical and motor development.

 

            Rezumat

            Dezvoltarea umană este un proces ce se realizează pe tot parcursul vieții și are în vedere dezvoltarea fizică, comportamentală cognitivă și emoțională.

            În momentul în care copiii încep școala, ei se află în plin proces de dezvoltare fizică și de îmbunătățire a deprinderilor motrice fundamentale. Cum coordonarea și abilitățile motorii ale copilului de 6 ani  devin mai fine, el va fi capabil să se angajeze în jocuri, cum ar fi săritul cu coarda, jocul cu mingea sau leapșa. Și capacitatea lor de a înțelege regulile de joc continuă să se dezvolte, astfel că mulți copii vor fi, de asemenea, interesați și capabili de a participa la jocuri de mișcare sau de a practica sporturi de echipă.

            ilitățile motorii fine se referă la acele mișcări care folosesc mușchii mici ai mâinii. La 6, copiii vor fi capabili să scrie, să-și încheie nasturii sau să-și lege șireturile.

            Activitatea fizică trebuie inițiată pe tot parcursul zilei de școală fiind  necesară pentru ca elevii să se reenergize și să fie capabili de a se concentra asupra activităților școlare. Implicarea  în activități fizice afectează în mod pozitiv copiii, atât din punct de vedere cognitiv, cât  și fizic. Activitățile  motrice pot fi inițiate de către cadrele didactice pe tot parcursul zilei, în etapele lecției rezervate activităților liber alese și recreative, nu numai în timpul orelor de educație fizică, acestea contribuind la  dezvoltarea abilităților de sincronizare, de echilibru, de coordonare și de concentrare. Cadrele didactice au observat mai puține probleme de comportament atunci când copiii sunt implicați în cât mai multe activități motrice.

            La această vârstă, copiii iubesc jocurile de mișcare și de aceea  propunem și o compilație de jocuri pentru dezvoltarea fizică și motrică.

 

            Key words: phisical development, motor development, movement games

            Cuvinte cheie: dezvoltare fizică, dezvoltare motrică, jocuri de mișcare

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Răzvan Nicoară ‒ Locul 8 la haltere (categoria 69kg), la Ediţia a 27-a a Jocurilor Mondiale Universitare de Vară din 2013, Kazan, Rusia / 8th place in weightlifting (men’s 69kg) at The 27th Summer Universiade in Kazan, Russia, 2013

Go to top