Exploring study regarding the motor skills and the possibility of using terapeutical equitation in the diagnosis of the person with emotional and behavioral disorders

Studiu explorator privind nivelul motricităţii şi adaptării la efort necesare terapiei prin echitație în diagnosticul persoanelor cu tulburări de comportament

 

Cristina Marieta MARCOVICI

Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Abstract

The study contains an exploring research to determine the reliability and the degree of implementation of the subject, a pilot research necessary to verify the instruments and working methods of this scientific endeavour. The preliminary experiment has been carried out at the Equine Center of the Sports Club DROSERA Carei. The study had a prospective nature and was implemented in 3 months, that is in July, August, September 2012. The therapeutic riding sessions were programmed 3 times a week (Monday, Wednesday and Friday) between the hours: 9,00 - 12,30. Collecting the data has been done separatelly for each subject, during their period of involvement in the study, that met the criteria to be included in the research, initial and final medical assessments recorded in a database for interpreting information. The cases have been analysed by medical history and clinical examination. The chosen sample consists of a group of tree children, a boy and two girls with dissabilities, needs who are in the evidence of the Social Assistance and Child Protection Department Satu Mare, The Family type home Complex Speranţa, Violeta, Andreea for children with disabilities Carei. The degree of strain upon the subject’s body, the result of effort test supported during the sessions was positive (there are no cardiological issues, the EKG was positive for all the subjects). The subjects were tested and the response of the body to stress is positive therefore their body is capable for practising physical exercise. The normal reaction lead us to the conclusion that the effort has been well tolerated by the subjects. The adaption each individual’s body to effort is normal, positive. 

Rezumat

Această lucrare, cuprinde o cercetare de explorare pentru a determina fiabilitatea şi gradul de implementare a temei, o cercetare pilot, pentru a verifica instrumentele şi tehnicile de lucru, necesare acestui demers ştiinţific. Desfășurarea experimentului preliminar s-a realizat la baza Hipică Clubul Sportiv Drosera Carei. Studiul a avut un caracter prospectiv și s-a desfășurat pe parcursul a trei luni de zile luna iulie, august, septembrie anul 2012. Orele de călărie terapeutică sunt programate de trei ori pe săptămână luni, miercuri și vineri, între următoarele ore: 9 – 12,30. Colectarea datelor s-a efectuat pentru fiecare, subiect în parte, în intervalul de înrolare în studiu, care a întrunit criteriile de includere în cercetare, a testărilor medicale inițiale și a testărilor medicale finale trecute într-o bază de date realizată pentru interpretarea informațiilor. Cazurile au fost investigate prin anamneză, examen clinic. Eşantionul ales pentru experimentul preliminar, este format dintr-un grup de trei copii, un băiat și două fete cu dizabilități, care aparțin de Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare, Complex Case tip familial Speranţa, Violeta, Andreea pentru copii cu dizabilităţi Carei. Gradul de solicitare a organismului subiecților, modul în care a fost suportat efortul din timpul ședințelor este pozitivă; (nu există probleme cardiologice, EKG pozitiv pentru toți subiecții). Subiecții supuși efortului și felul de răspuns al organismului la efort este pozitivă, deci rezultă că: organismul lor este apt medical pentru efortul fizic. Reacțiile normale ne duc la concluzia că: efortul a fost bine tolerat de către subiecți. Adaptarea activității organismului la efortul fizic a fiecărui subiect în parte este normală, pozitivă.

 

Key words: equitation -equestrian sport adapted -  therapeutical riding

Cuvinte cheie: echitaţia - sport ecvestru adaptat -  călăria terapeutică

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Răzvan Nicoară ‒ Locul 8 la haltere (categoria 69kg), la Ediţia a 27-a a Jocurilor Mondiale Universitare de Vară din 2013, Kazan, Rusia / 8th place in weightlifting (men’s 69kg) at The 27th Summer Universiade in Kazan, Russia, 2013

Go to top