Mobility analysis within exercise programmes in order to optimize bone mineral density of elderly adult’s body

Analiza mobilităţii în cadrul unor programe de exerciţii pentru optimizarea densităţii mineral osoase a corpului adultului în vârstă

 

Mihai Ionel ILLE, Emilian TARCĂU

Universitatea din Oradea,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Abstract

The premises of this paper work start from the fact that with aging, a series of more or less severe problems occur from the point of view of health or from the point of view of integration into everyday living.

Under scientific aspect, the purpose of the research is to bring solid arguments, scientifically proven and based on concrete results, which should support the opportunity of practicing standardized physical exercise programmes, through specific means and methods, in the case of elderly women, especially after menopause onset and implicitly of those who, due to this fact, present low bone mineral density indexes.

Unfortunately, in practice it is noticed a passive attitude of women regarding the special situations which they have to face after the onset of menopause. That is why, the purpose of the research – applicative from methodological point of view – is to establish the necessities of women who are in these special biological situations caused by menopause and aging as well as the means and methods which should provide a real solution and the proper methodology.

            This paperwork is part of an ampler study which takes into consideration many analysis parameters for the quality of life of elderly women. We took into consideration mobility here as the essential parameter in accomplishing daily activities, having at first 32 subjects, some of them getting out of the study, having a final umber of 24 subjects. As research methods we  used the documentation, observation, experiment, inquiry, statistic study methods and as investigation instrument we used the qualeffo questionnaire – 41.

 

Rezumat

Premisa lucrării de faţă pleacă de la  faptul că, odată cu înaintarea în vârstă apar o serie de probleme mai mult sau mai puţin grave, din punctul de vedere al sănătăţii sau din punctul de vedere al integrării în viaţa de zi cu zi.

Sub aspect științific, scopul cercetării este acela de a aduce argumente solide, fundamentate științific și bazate pe rezultate concrete, care să susțină oportunitatea practicării programelor standardizate de exerciții fizice, prin mijloace și metode specifice, asupra femeilor în vârstă, în special cele aflate după instalarea menopauzei și implicit a celor care care datorită acestui fapt, prezintă indici scăzuți ai densității mineral osoase.

            Din păcate în practică se observă o atitudine pasivă a femeii, vis-à-vis de situațiile speciale cu care se confruntă femeia după instalarea menopauzei. Din acest motiv, scopul cercetării, din punct de vedere metodologic – aplicativ, este acela de a stabili necesitățile femeii aflată în aceste situații biologice speciale date de menopauză precum și înaintarea în vârstă, precum și mijloacele și metodele care să asigure o rezolvare reală a acestora și metodologia adecvată.

Această lucrare face parte dintr-un studiu mai amplu, care ia în considerare o multitudine de parametrii de analiză a calităţii vieţii persoanelor de gen feminin de vârsta a III-a. În lucrarea de faţă am luat în considerare ca şi parametru esenţial în realizarea activităţilor de zi cu zi, mobilitatea, având la început în studiu 32 de subiecţi, o parte retrăgându-se pe parcurs, rămânând în final 24. Ca şi metode de cercetare am utilizat documentarea, observaţia, experimentul, ancheta, studiul statistic, iar ca instrument de investigare am folosit chestionarul qualeffo – 41.

 

Key words: mobility, menopause, physical exercise, quality of life

Cuvinte cheie: mobilitate, menopauză, exerciţiul fizic, calitatea vieţii

 

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Echipa de baschet feminin Univ. Goldiş ICIM Arad - Campioană naţională a României şi Campioană a Ligii Europei Centrale în 2013/ Champion of the Romanian National League and Champion of the Central European Women's League in 2013

Go to top