The subject physical education and sport in the romanian baccalaureate

Locul disciplinei educaţie fizică şi sport în sistemul românesc de bacalaureat

 

Alexandru BLAGA

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Abstract

The study has focused on the analysis of the situation in the Romanian education after 2009, when the subject physical education and sport was removed from the baccalaureate subjects. Construction of the arguments in support of getting back on the decision, is mainly done with statistical means, on a sample of 145 graduates.

            There are also used arguments related to the importance of sport as an educational factor in forming a harmonious personality, performant, capable of creation and outstanding results in work. The new strategy of organizing the examination on the basis of the law of national education may constitute an appropriate framework for reconsideration the position of Physical education and Sport in the Romanian baccalaureate system.

 

            Rezumat

Studiul are ca subiect  analiza situaţiei create în învățământul românesc după 2009, când disciplina Educaţie Fizică şi Sport a fost scoasă din disciplinele de bacalaureat. Construcția argumentelor în sprijinul revenirii asupra deciziei, se face în principal, cu mijloace statistice, pe un eşantion de 145 de absolvenţi.

Se mai folosesc argumente ce ţin de importanţa sportului ca factor educativ în formarea unei personalităţi armonioase, performante, capabilă de creaţie şi de rezultate deosebite în muncă. Noua strategie de organizare a examenului pe baza Legii Educaţiei Naţionale poate constitui un cadru adecvat pentru reconsiderarea poziţiei disciplinei Educaţie Fizică şi Sport în sistemul de bacalaureat românesc.  

 

            Keywords: baccalaureate, graduates, statistics, physical education

            Cuvinte cheie: bacalaureat, absolvenţi, statistică, educaţie fizică

 

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Echipa de baschet feminin Univ. Goldiş ICIM Arad - Campioană naţională a României şi Campioană a Ligii Europei Centrale în 2013/ Champion of the Romanian National League and Champion of the Central European Women's League in 2013

Go to top