Aspects regarding the evaluation and validation of the instructional perparation and psicho-fizilological instruction of the under 18 team Of Westside Basketball Foundation, London, through the vision of tests and control norms of the Romanian Basketball

Aspecte privind evaluarea şi validarea pregătirii instrucţionale şi psiho-fiziologice a echipei under 18 a Westside Basketball Foundation, Londra, prin prisma probelor şi normelor de control ale Federaţiei Române de Baschet

 

Călin - Gabriel ŞARLĂ

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dan BERCEANU

Federaţia Română de Baschet

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Frank LAMPTEY

Basketball Westside Community Foundation, London, UK

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Abstract

The models directed towards the increase of quality and efficiency of the preparation progress of basketball players is marked by the moment of the onset and elaboration of the pedagogical projections of necessary papers. Thus referring to the current level of preparation of British basketball teams, we can state that we cannot talk about quality assurance and the efficiency of the instructional process.

On one side, numerous countries which in the period 1960-1970 didn’t even make an appearance in international rankings, have come to held international superiority after they have changed their manner of thinking and of acting. Countries such as France Spain Turkey, etc. weren’t even mentioned in the configuration of strong countries in the context of basketball tournaments, and now, they have attained results superior to that of Britain.

In this setting we can discuss the notion of quality which is confirmed in the rapport between the final objective and the attained one. If this report is fully obtains then the instructional process has quality.

 

Rezumat

Metodele îndreptate spre creşterea calităţii şi eficienţei procesului de pregătire a baschetbaliştilor este marcată de momentul apariţiei şi elaborării lucrărilor de proiectare pedagogică. Referindu-ne la starea actuală a pregătirii echipelor engleze de baschet, putem spune că nu poate fi vorba de asigurarea calităţii şi eficienţei procesului de instruire.

Pe de o parte, în mod cert, numeroase ţări care în perioada 1960-1970, nici nu figurau în clasamentele internaţionale, au ajuns să deţină supremaţia internaţională, după ce şi-au schimbat maniera de gândire şi acţiune. Ţări ca Franţa, Spania, Turcia ş.a., nici nu erau amintite în configuraţia ţărilor puternice la baschet şi iată că acum obţin rezultate mai bune ca Anglia.

În acest cadru se situează noţiunea de calitate care este confirmată de raportul dintre obiectivul final vizat şi cel obţinut. Dacă acest raport este pe deplin rezolvat, atunci instruirea a avut calitate.

 

Key words: preparational model, instruction, psicho-fiziology, training

Cuvinte cheie: model pregătire, instruire, psiho-fiziologie, antrenament

 

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Echipa de baschet feminin Univ. Goldiş ICIM Arad - Campioană naţională a României şi Campioană a Ligii Europei Centrale în 2013/ Champion of the Romanian National League and Champion of the Central European Women's League in 2013

Go to top