Aspects regarding the optimization of motor capacity - resistance - for senior football players

Aspecte privind optimizarea capacităţii motrice - rezistenţa - la fotbaliştii seniori

 

Claudiu BULZAN

Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Abstract

Using systematically, in the training of senior footballers, athletics specific ways - by running the semifond, we will improve the psychomotor quality resistance, with positive effects on physical capacity and in the game players. Physical training means in soccer are generally taken from athletics and gymnastics and approximately the same form used for general physical preparation and modified as required to prepare specific physical game.

For senior players is recommendable the individual training under the direct management and supervision of the coach or in collective training by applying individualized training or in separate lessons. In any game, whether it's football, handball, basketball, volleyball, and so on, we meet manifestation and combined basic motor skills, and depending on the games characteristics, we will have dominant motor qualities. But in any team or individual sport will not only meet the manifestation of a single motor quality, so it is very important to ensure the overall development of motor skills in preparing athletes.

 

Rezumat

Utilizând sistematic, în procesul de antrenament al fotbaliştilor seniori, mijloace specifice atletismului - prin alergări de semifond, vom îmbunătăţi considerabil calitatea psihomotrică rezistenţa, având efecte pozitive în capacitatea fizică jucătorilor şi în procesul de joc. Mijloacele pregătirii fizice în fotbal sunt în general preluate din atletism şi din gimnastică şi folosite aproximativ sub aceeaşi formă pentru pregatirea fizică generală şi modificate conform cerinţelor jocului pentru pregatirea fizică specifică.

La seniori este indicată pregătirea individuală sub directa conducere şi supraveghere a antrenorului, fie în cadrul antrenamentului colectiv, prin aplicarea individualizării antrenamentului, fie în lecţii separate . În orice joc sportiv, fie că-i vorba de fotbal, handbal, baschet, volei, etc., vom întâlni manifestarea calităţilor motrice de bază şi combinate, iar în funcţie de particularităţile jocului sportiv practicat vom avea şi calităţi motrice dominante. Însă, în nici un sport de echipă sau individual nu vom întâlni doar manifestarea unei singure calităţi motrice, de aceea este foarte important să se asigure o dezvoltare a calităţilor motrice în ansamblu, în pregătirea sportivilor.

 

Key words:sports,motor skill,football,performance in sports

Cuvinte cheie: sport, calităţi motrice,fotbal,performanţă în sport      

 

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Echipa de baschet feminin Univ. Goldiş ICIM Arad - Campioană naţională a României şi Campioană a Ligii Europei Centrale în 2013/ Champion of the Romanian National League and Champion of the Central European Women's League in 2013

Go to top