Characteristics of experimental research in physical therapy

Particularităţile cercetărilor experimentale în kinetoterapie

 

Ioan-Cosmin BOCA, Mirela DAN

Universitatea de Vest Vasile Goldiş” din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

            Scientific research is an investigation, a study, to detect and highlight the new knowledges and to verify those through predetermined research methods. Experiment as a research method derived from the natural sciences, the field was first introduced subsequently become one of the most important research methods.

            The experiment is the most often used research method in physical therapy, but in an adapted form, having a clinical nature, because, just as in medicine, the subjects cannot be selected using experimental standards (there is no equivalent control groups or no intragroup homogeneity of subjects) and comparisons are made considering groups as similar. Classic experimental study used in clinical research in physical therapy is randomized experiment, it includes two or more groups whose subjects were selected by simple randomization and experimental intervention is applied to one of the groups so that, at the end of the experiment, the results obtained by groups to be compared.

 

            Rezumat

            Cercetarea ştiinţifică este o investigaţie, un studiu, în vederea descoperirii şi punerii în evidenţă a noi cunoştinţe şi verificarea acestora prin intermediul unor metode de cercetare prestabilite. Experimentul ca metodă de cercetare provine din ştiinţele naturii, domeniu în care a fost introdus prima dată, ulterior devenind în timp una dintre cele mai importante metode de cercetare.

            Experimentul este metoda de cercetare cel mai des folosită în kinetoterapie, însă într-o formă adaptată, având un caracter clinic, deoarece, la fel ca şi în medicină, subiecţii nu pot fi selectaţi după canoanele experimentale (nu avem grupuri de control echivalente şi nici intragrup nu există o omogenitate a subiecţilor), comparaţiile făcându-se pe loturi oarecum asemănătoare. Studiul experimental clasic folosit în cercetarea clinică în kinetoterapie este experimentul clinic randomizat, acesta include două sau mai multe grupuri ai căror subiecţi au fost aleşi prin randomizare simplă, iar intervenţia experimentală este aplicată unuia dintre grupuri urmând ca, la finalul experimentului, rezultatele obţinute de către grupuri să fie comparate.

 

            Key words:rehabilitation, scientific research, physical therapy

            Cuvinte cheie:recuperare medicală, cercetare ştiinţifică, kinetoterapie

 

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Echipa de baschet feminin Univ. Goldiş ICIM Arad - Campioană naţională a României şi Campioană a Ligii Europei Centrale în 2013/ Champion of the Romanian National League and Champion of the Central European Women's League in 2013

Go to top