Files of the history of polo in Oradea during the period 1945-1972

File din istoria jocului de polo orădean, perioada 1945 – 1972

 

Mihaela GOINA, Petru PEȚAN

Universitatea din Oradea

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Abstract

The authors of this article have tried to present some dates about the evolution of water polo in Oradea in the period 1945 – 1970 on the bases of some sport articles from the researched period. We have also used other sources such as some papers concerning the history of polo in Oradea, some pieces of information from people who knew the history of this sport in Oradea and some iconographic material about this theme. In our research we studied other researches about the Romanian polo, articles from the local and central newspapers, documents of the federation as well as the sport structures in Oradea which had polo sections. We also talked to players, coaches and other persons who knew or possessed materials concerning this subject.

            In the first part of this article we present the context and the motivation of its elaboration. Next we focused on aspects concerning the resumption of the activities of the polo teams in Oradea after the interruption caused by the years of war. Then we presented the steps taken by these teams in the consolidation of their activities, the efforts in the promotion of this sport discipline and in the improvement of its material bases. An important place is occupied by the results of the teams from Oradea in the national competitions. We also presented players and coaches who had a recognized contribution to the development of polo in Oradea.

            Due to its content and due to the dates provided to those who study it, this paper has a significant importance to those preoccupied by the history of this sport and especially by the evolution of polo in Oradea.

 

Rezumat

Autorii lucrării şi-au propus ca pe baza consultării şi valorificării a unor articole din presa sportivă din perioada cercetată, a unor date din lucrări privind istoria poloului orădean, a unor informaţii reieşite din discuţiile purtate cu persoane cunoscătoare a istoriei acestui sport, precum şi a studierii unui material iconografic legat de această temă, să prezinte date despre evoluţia în Oradea a jocului de polo în perioada 1945 – 1970. În cadrul demersului nostru am studiat  monografii ale poloului din România, articole din ziare locale şi centrale, documente elaborate de forul de conducere al federaţiei de specialitate, precum şi de structurile sportive  orădene cu secţii de polo. De asemenea, am apelat la consultarea unui bogat material iconografic, la discuţii cu jucători, antrenori, conducatori sportivi şi alte persoane care au cunoştinţe sau posedă materiale documentare privind tema studiată.

            Lucrarea, în prima sa parte, prezintă contextul şi motivaţia privind elaborarea ei. În continuare sunt abordate aspecte legate de reluarea activităţii echipelor de polo din Oradea după întreruperea cauzată de anii de război, sunt prezentate demersurile pentru consolidarea activităţii acestora, eforturile pentru promovarea acestei discipline sportive, pentru îmbunătăţirea bazei materiale. Un loc important ocupă rezultatele obţinute de echipele orădene în competiţiile naţinale. De asemenea, sunt prezentaţi jucători, antrenori care au avut o contribuţie recunoscută la dezvoltarea poloului orădean.

Prin conţinutul său, prin datele puse la dispoziţia celor care o studiază, lucrarea prezintă interes pentru cei preocupaţi de istoria sportului şi în mod deosebit de evoluţia jocului de polo în  Oradea.

 

Key words: sport history, water polo, Oradea

Cuvinte cheie: istoria sportului, polo pe apă, Oradea

 

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Echipa de baschet feminin Univ. Goldiş ICIM Arad - Campioană naţională a României şi Campioană a Ligii Europei Centrale în 2013/ Champion of the Romanian National League and Champion of the Central European Women's League in 2013

Go to top