Risk factors in large postoperative parietal abdominal defects

Factorii de risc în defectele parietale abdominale postoperatorii voluminoase

 

Monica-Gabriela MOACĂ

Universitatea „Valahia” din Targovişte

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

            Parietal defects are the most common pathology in general surgery programmed. Large ventrations (large defects, down to the loss of the right ofresidence”) or abdominal viscera with small defects but complicated relationship intrasaculare viscera (strangulation, incarceration, torsion, occlusions) [1]. They can also generate reducing socio-professional capacity or reduce quality of life by physiological inability to perform household activities, which represents a severe disability or severe disability [2]. Frequency of postoperative abdominal parietal defects is increasing in recent years due to modern means of resuscitation, allowing surgery to patients once declared inoperable. Consequences are now well studied both for the abdomen and other organs and systems, generating concept that eventration is a general disease” [3]. In the etiology of parietal defects were driven historical stages, as an evidence of possible explanatory theories at the times they have created. From purely anatomical aspects regarding physio-pathological concepts, causality of this pathology has turned today to research visa metabolic genetic [4].

 

            Rezumat

            Defectele parietale reprezintă cea mai frecventă patologie din chirurgia generală programată. Eventraţiile voluminoase (cu defecte mari, mergând până la „pierderea dreptului la domiciliu”) a viscerelor abdominale sau chiar cele cu defecte mici dar cu relaţii complicate ale viscerelor intrasaculare (strangulări, încarcerări, torsionări, subocluzie) [1]. De asemenea pot genera reducerea capacităţii de integrare socio-profesională sau reducerea calităţii vieţii prin incapacitatea de a efectua activităţi fiziologice casnice, ceea ce reprezintă un grav handicap sau o invaliditate severă [2]. Frecvenţa defectelor parietale abdominale postoperatorii, cunoaşte o creştere în ultimii ani, datorită mijloacelor de reanimare moderne, care permit intervenţii chirurgicale la bolnavii altădată declaraţi inoperabili. Consecinţele lor sunt astăzi bine studiate, atât la nivel abdominal cât şi la nivelul altor organe si sisteme, generând conceptul că eventraţie este o „boală generală” [3].În etiologia defectelor parietale s-au parcurs etape istorice, teoriile explicative fiind probe ale posibilităţilor vremurilor care le-au creat. De la aspecte pur anatomice la concepte fiziopatologice, cauzalitatea acestei patologii a virat în zilele noastre spre cercetări biometabolice cu viză genetică [4].

 

            Keywords: eventration,factors favoring, comorbidity, recurrence

            Cuvinte cheie: eventraţie, factori favorizanţi, comorbidităţi, recidivă 

 

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Echipa de baschet feminin Univ. Goldiş ICIM Arad - Campioană naţională a României şi Campioană a Ligii Europei Centrale în 2013/ Champion of the Romanian National League and Champion of the Central European Women's League in 2013

Go to top