Therapeutical riding - Psycho-hippotherapy

Călăria terapeutică - Psihohipoterapia

 

Cristina Marieta MARCOVICI

Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

            Therapeutical riding, also known as hippotherapy, is a form of treatment that is beneficial to both children and adults who suffer from various physical, locomotor and psychological problems.The movement and step of the horse are used for the stimulation of the balance and of the motor system, the subject being engaged in medical exercises with or without helping tools for a large range of therapy aims. It consists of performing medical exercises on the horseback, ridden just on a fur or blanket and a strap with handles designed and adapted for this therapy. It is a movement therapy; the horse, through the rhythm of its pace, has a calming effect on the subjects, helps their recovery, and gives the therapy a multidimensional perspective of an act that takes into account the primary objective of improvement or removal of simptomatology as well as respecting the pacient as a person, considering all important aspects of his/her life. Thus, an affective-emotional relationship is established between the hippotherapist, the subject and the horse by the motivation that the horse generates in order to help the persons with motric dissabilities, either congenital or aquired.Therapeutical horseback riding is a truth that has to be revealed and justified, given its beneficial role in motric, mental, affective-emotional and behavioural recovery, mandatorily competed with the unique experiences that open spaces and natural environment can provide to all children with educational needs.Therapeutical horeback riding,or the horse aided-therapy should be continued even if the planned results have been achieved; in order to maintain the good results, the therapy must be sustained and sistematic. In this way, the hippotherapeutical sessions develop from treatment sessions into preventive ones.

 

            Rezumat

            Călăria terapeutică este cunoscută popular cahipoterapie, este o formă de tratament benefică copiilor și adulților care suferă o gamă variată de afecțiuni fizice, locomotorii și psihice. Se folosește mișcarea calului, pasul calului, pentru stimularea echilibrului și sistemului motor. Subiectul, efectuând exerciții de gimnastică medicală cu sau fără obiecte de ajutor, pentru o scară largă de scopuri terapeutice și constă în executarea exerciţiilor de gimnatică medicală, pe spinarea calului, încălecat doar pe o blană (cergă) și o chingă cu mânere proiectate și adaptate pentru această terapie.Este o terapie prin mișcare; calul prin ritmul pașilor lui, calmează subiecții și ajută la reabilitarea lor, conferă intervenției terapeutice perspectiva multidimensională a unui act care ţine seama atât de dezideratul primar, de ameliorare sau de ştergere a simptomatologiei, cât şi de respectarea pacientului ca persoană, luând în calcul toate aspectele importante ale vieţii acestuia, astfel se stabileşte o relaționare afectiv-emoțională între: hipoterapeut, subiect și cal, prin motivaţia pe care calul o generează pentru a ajuta persoanele cu dizabilităţi motrice, fie congenitală sau dobândită. Călăria terapeutică este un adevăr care trebuie justificat, având în vedere rolul benefic în recuperarea, motrică, psihică, afectiv-emoţională, comportamentală în mod obligatoriu complectate cu experienţele unice pe care spaţiile deschise, mediul natural, le oferă  tuturor copiilor cu cerinţe educaţionale.Călăria terapeutică, terapia cu ajutorul calului se continuă și dacă sau obținut rezultatele dorite, trebuie continuat sistematic pentru a menține rezultatele bune realizate. În acest fel din tratament curativ ședințele hipoterapeutice primesc un caracter preventiv.

 

            Key words: equitation -equestrian sport adapted -  therapeutical riding

            Cuvinte cheie:echitaţia - sport ecvestru adaptat -  călăria terapeutică

 

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Echipa de baschet feminin Univ. Goldiş ICIM Arad - Campioană naţională a României şi Campioană a Ligii Europei Centrale în 2013/ Champion of the Romanian National League and Champion of the Central European Women's League in 2013

Go to top