School physical education as a means of psychological preparation of students

Educaţia fizică şcolară ca mijloc de pregătire psihică a elevilor

 

Teodor PĂTRĂUŢĂ

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Abstract

Universality of physical education and sports, performance, instability and their movement continues the biological and mental limits as yet unknown to man an obligation to reflections and analyses. No training stems from an agglomeration of facts and stories, but is a product of the effects caused by the action of a concentric objective and subjective factors. In the science of physical education and sport was an important step forward through the enumeration and measurement of these indicators, then recourse to the different processes of objectification and the interpretation of them.

            Physical education and sport are therefore pedagogic process through an educational methodology, through the principles of what it does and by mental effects found in behavioral plan, in the attitude of the practitioner.

 

Rezumat

Universalitatea educaţiei fizice şi sportului, instabilitatea performanţelor, ca şi deplasarea lor continuă către limite biologice şi psihice încă necunoscute omului obligă la reflexii şi analize. Instruirea nu izvorăşte dintr-o aglomerare de fapte şi întâmplări, ci reprezintă un produs al efectelor determinate de acţiunea concentrică a unor factori obiectivi şi subiectivi. În ştiinţa Educaţiei fizice şi sportului s-a făcut un important pas înainte prin inventarierea şi apoi măsurarea acestor indicatori, recurgându-se la diverse procedee de obiectivizare şi interpretare a lor.

Educaţia fizica şi sportul constituie prin urmare, un proces pedagogic prin metodologie, un act educativ, prin principiile ce-l structurează şi prin efectele psihice surprinse în plan comportamental, în atitudinea practicantului.

 

Key words: physical education, basketball, students, behavior

Cuvinte cheie: educaţie fizică, baschet, elevi, comportament

 

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Echipa de baschet feminin Univ. Goldiş ICIM Arad - Campioană naţională a României şi Campioană a Ligii Europei Centrale în 2013/ Champion of the Romanian National League and Champion of the Central European Women's League in 2013

Go to top