The selection, decisive factor in achieving the sports performance in artistic gymnastics

Selecţia factor determinant în realizarea performanţelor sportive în gimnastica artistică

 

 

Gina GROZA GOGEAN

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Abstract

The complexity of the test in artistic gymnastics requires that the gymnast should have special motility qualities, which allows her to achieve  the skills of performing movements, well as superior indicators of control over the locomotor system, in un common balance conditions, space orientation and support.

In the artistic gymnastic, the selection is permanent and continuous, developed throughout the training and developing session of the child, from the initiation to the level of high performance, obeying certain important stages of the selection process, from the medical control, general tests of motility, general tests proper to the artistic gymnastic and also a training system for a 6 to 10 month period for the children admitted in the first stages of the selection. This training period stands as the second stage of the selection process, it represents the stage in which the complex achieved profile is appreciated, as well as the noting and finding out other qualities which means: the conformation, the functional state, the motility level, the moral volitional level, through which the achievement of a high rhythm or training, generally denotes great possibilities of progress, of achieving superior performance and sportive endurance.

            A good organization of the staff and the establishment of certain rules regarding the development of the training from the second stage of selection also contributes to the rise of efficiency and quality of the selection process.

 

Rezumat

            Complexitatea probelor din gimnastică artistică impune ca gimnasta să fie dotată cu calităţi motrice deosebite care să-i permită formarea deprinderilor de a executa mişcări precise, bine coordonate, precum şi indici superiori de stăpânire a aparatului locomotor în condiţii neobişnuite de echilibru, orientare în spaţiu şi de sprijin.

În gimnastica artistică selecţia este permanentă şi continuă, care se desfăşoară pe tot parcursul pregătirii, formării şi dezvoltării copilului, de la iniţiere până la nivelul de înaltă performanţă respectând anumite etape importante ale procesului de selecţie de la controlul medical, testarea generală de motricitate, testarea generală specifică gimnasticii artistice cât şi a unui sistem de pregătire pe o perioadă de 6-10 luni pentru copiii admişi în primele faze ale selecţiei. Această perioadă de pregătire reprezintă etapa a doua a procesului de selecţie,  constituie etapa în care se apreciază profilul complex realizat, precum şi observarea şi depistarea altor calităţi care înseamnă: conformaţie, stare funcţională, gradul de motricitate, nivelul moral volitiv, prin care realizarea unui ritm crescut de pregătire, denotă în general posibilităţi mari de avansare, de obţinerea unor performanţe superioare şi longevitate sportivă îndelungată.

La creşterea eficienţei şi calităţii procesului de selecţie contribuie şi o bună organizare a colectivului, precum şi stabilirea unor reguli în vederea desfăşurării pregătirii antrenamentelor din etapa a doua a selecţiei.

 

Key words: selection system, tests, motility, volitional qualities

Cuvinte cheie: sistem de selecţie, teste, motricitate, calităţi volitive

 

Coperta / Front cover:

Campionii noştri - Our champions

Echipa de baschet feminin Univ. Goldiş ICIM Arad - Campioană naţională a României şi Campioană a Ligii Europei Centrale în 2013/ Champion of the Romanian National League and Champion of the Central European Women's League in 2013

Go to top