Comparative study of game models of the national baschetball male championship of Romania editions 2011-2012 and 2012-2013

Studiu comparativ al modelelor de joc ale campionatului naţional de baschet masculin din Romania ediţiile 2011- 2012 şi 2012 - 2013

 

Călin - Gabriel ŞARLĂ

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dan BERCEANU

Federaţia Română de Baschet

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Frank LAMPTEY

Basketball Westside Community Foundation, London, UK

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

            The dimension of the game model defines the behaviour of observable performance as much as concerns the frequency of utilization, and the efficiency expressed by the indices of the comportamental side which are both subsequent to observation, permanently orientate the preparation process.The exprimations of the game model parameters and of the model of preparation in valorical indices permits the application of statistic-mathematical models towards the establishment of nominal values which, in turn, lead to the preparation of the teams.These analyses shape a model of game perspectives in which several data categories materialize - as they are presented in this paper. The preparation during training concentrates the exact solving of the valorical indices which express the performance behaviour of the player or team.

 

            Rezumat

            Dimensiunile modelului de joc care definesc comportamentul performanţial observabil atât în ceea ce priveşte frecvenţa de utilizare, cât şi eficienţa exprimată prin indicatorii laturii comportamentale supuse observării, orientează permanent procesul de pregătire. Exprimarea parametrilor modelului de joc şi ai modelului de pregătire în indicatori valorici permite aplicarea metodelor statistico - matematice în vederea stabilirii valorilor normative ce  conduc pregătirea. Aceste analize prefigurează un model prospectiv de joc în care se materializează mai multe categorii de date – aşa cum sunt acestea prezentate in aceasta lucrare, pregătirea pentru competiţie, focalizează tocmai rezolvarea indicatorilor valorici care exprimă comportamentul performanţial al jucătorului sau echipei.

 

            Key words: game model, model of preparation, parameters

            Cuvinte cheie: model de joc, model de pregătire, parametri

Coperta / Front cover:

Studenţii noştri campioni - Our champion students

Simona Pop - Medalie de bronz în proba de spadă la Jocurile Mondiale Universitare de Vară 2013, Kazan, Rusia / Bronze medal in fencing at Summer Universiade 2013, Kazan, Russia

Go to top