Psychological grounding - decisive factor in the competitions of artistic gymnastics

Pregătirea psihologică - factor determinant în competiţiile de gimnastică artistcă

 

Gina GROZA GOGEAN

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

            The importance of psychological grounding proves its efficiency during the development of the competition, especially in the difficult moments of the contest, when the chances of the competitors are more or less equal. In this moment of the contest it is important for the gymnast to keep her emotions under control and to concentrate over her own exercises.

            During the psychological instruction, both in training and in contests, the gymnast must participate consciously, must keep under control her distrust in her own forces, her emotions, her fear of the apparatus or of performing certain movements. The trainer must find solutions and methods proper to providing a positive climate to the gymnast so that she should feel secure.

            The increasing of the performance capacity is the fundamental purpose of the gymnastic training and the increasing to the maximum of the sportive performance can not be achieved without the improvement of the gymnasts personality, thus the technicians must appeal to other resources than those of the sportive methodology. In this new orientation the role of the psychological factors and keeping them under control takes an important part in the sportive training.

            In the present study, the mental instruction is one of the methods together with the methodological procedures used in the competition trainings modeling and also the techniques for the psychological instruction and the achievement of psychological skills, being very useful in the development of different functions of attention like: repetition in imagination, relaxation, positive thinking, meditation, self-control.

 

            Rezumat

            Importanţa pregătirii psihologice îşi demonstrează eficienţa în timpul desfăşurării competiţiei, mai ales în momentele dificile ale concursului, atunci când şansele concurenţilor sunt mai mult sau mai puţin egale. În aceste momente ale concursului important este ca gimnasta să-şi stăpânească emoţiile şi să se poată concentra asupra propriilor exerciţii.

            La instruirea psihologică, atât în antrenamente, cât şi în concursuri, sportivul trebuie să participe conştient, să-şi învingă neîncrederea în forţele proprii, emoţiile, teama de aparat sau executarea anumitor mişcări, antrenorul găsind metodele şi soluţiile adecvate de a asigura sportivului un climat pozitiv pentru a se simţi în siguranţă.

            Creşterea capacităţii de performanţă este scopul fundamental al pregătirii sportivilor iar maximizarea performanţei sportive nu se poate face fără optimizarea personalităţii sportivului , tehnicienii fiind obligaţi să apeleze şi la alte resurse decât cele ale metodologiei sportive. În cadrul acestei noi orientări rolul factorilor psihici şi stăpânirea lor a ocupat un loc important în pregătirea sportivilor.

            În lucrarea de faţă antrenamentul mental fiind unul dintre  metode pe lângă procedeele metodice folosite în modelarea antrenamentelor competiţionale cat si tehnici pentru pregătirea psihică şi formare de deprinderi psihice sunt foarte utile în dezvoltarea diferitelor funcţii ale atenţiei, cum sunt de exemplu: repetarea în imaginaţie, relaxarea, gândirea pozitivă, meditaţia, autocomenzile  etc.

 

            Key words: psychological instruction, methods, techniques

            Cuvinte cheie: pregătire psihologică,  metode, tehnici

Coperta / Front cover:

Studenţii noştri campioni - Our champion students

Simona Pop - Medalie de bronz în proba de spadă la Jocurile Mondiale Universitare de Vară 2013, Kazan, Rusia / Bronze medal in fencing at Summer Universiade 2013, Kazan, Russia

Go to top