Bodybuilding hall's computerization applications - fitness worldwide and national

Aplicaţii de informatizare a sălilor de culturism - fitness pe plan mondial şi naţional

 

Julien Narcis HERLO

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

            There are many fields of application of software solutions in the field of physical education and sport.

            The information collected in the documentation note that internationally there are many software solutions applicable in the domain bodybuilding-fitness.

            However, in Romania, the "e-FIT" form and content is developed in the first place. Analyzing it’s components and comparing them with various software from other countries, we see many similarities, but nevertheless observed degree of originality of the product e-FIT.

            To develop the e-FIT software concept and to understand it’s functioning, it is necessary to do a short analysis of the nature resources software used (Fig. 2).

 

            Rezumat

            Există numeroase arii de aplicabilitate a soluţiilor de tip software, în cadrul domeniului educaţie fizică şi sport.

            Din informaţiile culese în cadrul documentării, observăm că pe plan internaţional există o multitudine de soluţii software aplicabile în cadrul domeniului culturism-fitnessului.

            Cu toate acestea, în România, proiectul “e-FIT”, sub forma şi conţinutul în care este elaborat, se desfăşoară în premieră. Analizând componentele sale şi comparându-le cu diverse software-uri din alte ţări, vom observa numeroase similitudini, însă cu toate acestea se observă gradul de originalitate al produsului e-FIT.

            Pentru elaborarea conceptului software-ului e-FIT şi pentru a înţelege modul de funcţionare al acestuia este necesar să realizăm o scurtă analiză a resurselor de natură software folosite (fig. nr.2).

 

            Key words: fitness, computerization, software, training optimization

            Cuvinte cheie: fitness, informatizare, aplicaţii software, optimizare antrenament

Coperta / Front cover:

Studenţii noştri campioni - Our champion students

Simona Pop - Medalie de bronz în proba de spadă la Jocurile Mondiale Universitare de Vară 2013, Kazan, Rusia / Bronze medal in fencing at Summer Universiade 2013, Kazan, Russia

Go to top