Immediate postoperative complications in abdominal wall surgery

Complicaţii postoperatorii imediate în chirurgia peretelui abdominal

 

Monica - Gabriela MOACĂ

Universitatea „Valahia” din Targovişte

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

            Intra-abdominal hypertension (HIA) and abdominal compartment syndrome (ACS) are often associated with large parietal defects and individual factors of prognosis as negative, being the major causes of morbidity and mortality [1].

            For the first time, Marey (1863) described the negative impact of increased intra-abdominal pressure (PIA) on the body.

            Malbrain, in an article published in 2008, found that intra-abdominal hypertension is a very “actual” subject, this being “rediscovered” only in the years 1980-1990.

            In recent decades there has been noticed a progress on understanding the etiopathogenesis and clinical manifestations, being discovering new ways to diagnose intra-abdominal hypertension [2].

 

            Rezumat

            Hipertensiunea intra-abdominală (HIA) şi sindromul de compartiment abdominal (SCA) se asociază frecvent cu defectele parietale voluminoase şi reprezintă factori individuali de prognostic negativ, fiind cauzele majore de morbiditate şi mortalitate [1].

            Pentru prima dată, Marey (1863) a descris impactul nefavorabil al creşterii presiunii intra-abdominale (PIA) asupra organismului.

            Malbrain, într-un articol publicat în 2008, constată că hipertensiunea intra-abdominală este un subiect de mare actualitate, ea fiind „redescoperită” abia în anii 1980-1990.

            În ultimele decenii s-au înregistrat progrese privind înţelegerea etiopatogeniei şi manifestărilor clinice, descoperindu-se noi metode pentru diagnosticarea hipertensiunii intra-abdominale [2].

 

            Key words: intra-abdominal pressure, dyspnea, eventrations

            Cuvinte cheie: presiune intra-abdominală, dispnee, eventraţii

Coperta / Front cover:

Studenţii noştri campioni - Our champion students

Simona Pop - Medalie de bronz în proba de spadă la Jocurile Mondiale Universitare de Vară 2013, Kazan, Rusia / Bronze medal in fencing at Summer Universiade 2013, Kazan, Russia

Go to top