The importance of knowledge, from a biomechanical point of view, of the football technical elements, at children aged 6-8

Importanţa cunoaşterii, din punct de vedere biomecanic, a elementelor tehnice din fotbal, la copiii de 6-8 ani

 

Claudiu BULZAN

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

            Biomechanics is an important component of kinesiology and it studies how the mechanics laws are applied in biology, it applies the laws and reasoning methods of the mechanics on the study of the living creatures especially on human beings (DEX ’98).

            The technical elements of the game of football along with the technical procedures are a part of the technical content of this beautiful game (“The King’s Game”). These technical elements have to be known by children because they are basic knowledge regarding the specific movements from the game; they have a general and abstract character, valid as a general structure of the movement.        The technical elements represent the general form of all the specific movements. By applying the technical procedure they make the football game spectacular.

 

            Rezumat

            Biomecanica este o componentă importantă a kinesiologiei şi studiază aplicarea legilor mecanicii în ştiinţele biologice, respectiv aplică legile şi modurile de raţionament ale mecanicii la studiul organismelor vii şi, în particular, la om (DEX ’98).

            Elementele tehnice ale jocului de fotbal fac parte împreună cu procedeele tehnice, din conţinutul tehnic al acestui frumos sport (sportul rege). Aceste elemente tehnice trebuie cunoscute de către copii, pentru că sunt actele motrice fundamentale, caracteristice jocului şi au un caracter general, abstract, valabil ca structură generală a mişcării. Elementele tehnice reprezintă forma generală, a tuturor actelor motrice specifice şi aduc după sine prin aplicarea procedeelor tehnice spectaculozitate în jocul de fotbal.

 

            Key words: football, biomechanics, technical elements, technical procedure

            Cuvinte cheie: fotbal, biomecanica, element tehnic, procedeu tehnic

Coperta / Front cover:

Studenţii noştri campioni - Our champion students

Simona Pop - Medalie de bronz în proba de spadă la Jocurile Mondiale Universitare de Vară 2013, Kazan, Rusia / Bronze medal in fencing at Summer Universiade 2013, Kazan, Russia

Go to top