Interventions for prevention and control of obesity at children

Intervenţii pentru prevenirea şi controlul obezităţii la copii

 

Nicolae Daniel CHIRCULESCU

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

            În this article we have tried to describe how we can prevent and control obesity în children. Risk factors for development of obesity are including genetic, social and conduct. Since genetic and social factors cannot be modified, prevention programs focuses its attention on behavioral changes including increased physical activity and eating habits correction (reducing energy stored where necessary). Controlling obesity în children can be followed several stages, so by: reducing sedentary activities, family involvement, self-monitoring, stimulus control, setting goals.

 

            Rezumat

            În acest articol am încercat să descriu modalităţile prin care putem preveni şi controla obezitatea la copii. Factorii de risc pentru dezvoltarea obezităţii includ factori genetici, sociali şi de conduită. Din moment ce factorii genetici şi sociali nu pot fi modificaţi, programele de prevenire îşi focalizează atenţia pe schimbările comportamentale inclusiv creşterea activităţii fizice şi îndreptarea obiceiurilor de alimentaţie (reducând energia acumulată unde este necesar).Controlul obezităţii la copii se poate face urmând mai multe etape, astfel prin:diminuarea activităţilor sedentare, implicarea familiei, monitorizarea propriei persoane, controlarea stimulilor, stabilirea scopurilor.

 

            Key words: obesity, children, prevention, gymnastics

            Cuvinte cheie: obezitate, copii, prevenire, gimnastică

Coperta / Front cover:

Studenţii noştri campioni - Our champion students

Simona Pop - Medalie de bronz în proba de spadă la Jocurile Mondiale Universitare de Vară 2013, Kazan, Rusia / Bronze medal in fencing at Summer Universiade 2013, Kazan, Russia

Go to top