Kinetic rehabilitation of distal radial epiphysis fracture

Recuperarea kinetică a fracturilor de epifiză radială distală

 

Emilian TARCĂU

Universitatea din Oradea

emilian.tarcau@yahoo.com

 

            Abstract

            The frequency of radius fractures is quite high, the most often encountered causes being street and household accidents, then traffic accidents, falls from height (working accidents), crushes from various causes, etc. Out of the variety of radial fractures, the most frequent are those of radial epiphysis, being closely related to the cold season (caused by slipping on ice) and to old age. The radial epiphysis fractures untreated properly can bring a series of complications with influence upon the limitation of fist and hand joint functioning.

            Our purpose in this paper is to show the role of a complex rehabilitation programme in preventing complications in which physical therapy, hydrophysical therapy and occupational therapy lead to an efficient rehabilitation of joint mobility, muscle strength and apprehension, finally resulting in the rehabilitation of functional deficit.

 

            Rezumat

            Frecvenţa fracturilor de radius este destul de ridicată, cauzele cele mai des întâlnite fiind accidentele stradale şi casnice, apoi cele rutiere, căderile de la înălţime (accidente de muncă), zdrobirile de cauze diferite, etc. Din varietatea de fracturi radiale, incidenţa cea mai mare o au fracturile de epifiză radială fiind strâns legată de anotimpul rece (datorită gheţuşului) şi vârsta înaintată.Fracturile de epifiză radială netratate corespunzător pot da o serie de complicaţii cu influenţă asupra limitării funcţiei articulaţiei pumnului şi mâinii.

            În lucrarea de faţă mi-am propus să arăt rolul unui program complex de recuperare în prevenirea complicaţiilor în care  kinetoterapia, hidrokinetoterapia şi terapie ocupaţională, duc la o refacerea eficientă a mobilităţii articulare, forţei musculare şi prehensiunii, rezultând în final recuperarea deficitului funcţional.

 

            Key words: kinetic rehabilitation, radial distal epiphysis, fracture

            Cuvinte cheie: recuperare kinetică, epifiză distală radială, fractură

Coperta / Front cover:

Studenţii noştri campioni - Our champion students

Simona Pop - Medalie de bronz în proba de spadă la Jocurile Mondiale Universitare de Vară 2013, Kazan, Rusia / Bronze medal in fencing at Summer Universiade 2013, Kazan, Russia

Go to top