Arad rowing, past, present and future

Canotajul arădean, trecut, prezent si perspective

 

Viorel BITANG

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Abstract

            The Mures river is a poem of eternity. It carries its waters from immemorial times across these lands where dignified and hard-working people, lovers of beauty and keepers of old traditions live. The Mures is a God-blessed gift given to the inhabitants of these places, which obliges us to respect it, keep it clean and pass it down to future generations. The birth of rowing in settlements along its run is an apotheosis of human civilization in this valley. Born in and from the tradition of sailors on this river, rowing has been used for both leisure and human communication, as a means for people to capitalize on their physical and psychological characteristics, for their spiritual communion in the eternal flow of this fabulous river – for locals of Arad and others, too. The achievements of Arad rowers form an outstanding panoply of titles and medals won in national and worldwide competitions, propelling our city to the world elite of sport in general and rowing in particular. Our desire, as authors of this work, is to pay our respects to this prominent symbol.

 

            Rezumat

            Mureşul este o poezie a eternitãtii. El îţi poartã apele din timpuri imemoriale prin aceste locuri cu oameni demni şi harnici, iubitori de frumos şi pãstrãtori de datini. Mureşul este un dar binecuvântat de la Dumnezeu dat locuitorilor acestor meleaguri, care ne obligã sã-l respectãm, sã-l pãstrãm curat şi sã-l transmitem generaţiilor viitoare. Naşterea canotajului în localitãtile de pe cursul sãu, este o încununare a civilizaţiei oamenilor din localitãţile situate pe valea acestuia. Nãscut în şi din tradiţia navigatorilor de pe acest râu, canotajul a fost atât un mijloc de agrement dar şi unul de comunicare umanã, un mijloc de a pune în valoare caracteristicile motrice, psihice, comuniunea sufleteascã a acestora în curgerea eternã a acestui fabulos râu – pentru arãdeni si nu numai. Performanţele canotorilor arãdeni se constituie într-un florilegiu marcant de titluri şi medalii la competiţiile naţionale şi de pe mapamond, propulsând urbea noastrã în elita mondialã a sportului în general şi a canotajului în special. Dorinţa noastrã, a celor care au fãptuit aceastã lucrare, este aceea de a transmite respectul nostru faţã de acest simbol marcant.

 

            Key words: evolution, boating, sports, water, Mureş

            Cuvinte cheie: evolutie, canotaj, sport, apa, Mureş

Coperta / Front cover:

Studenţii noştri campioni - Our champion students

Simona Pop - Medalie de bronz în proba de spadă la Jocurile Mondiale Universitare de Vară 2013, Kazan, Rusia / Bronze medal in fencing at Summer Universiade 2013, Kazan, Russia

Go to top