Proprioceptive rehabilitation of the acl deficient knee

Reeducarea proprioceptivă a genunchiului cu un ligament încrucişat anterior deficitar

 

Ioan-Cosmin BOCA

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

icboca@yahoo.com

 

            Abstract

            The anterior cruciate ligament (ACL) deficient knee is the knee whose ACL was reconstructed by arthroscopy, a situation characterized by the disappearance of almost all of the ligament (including mecanoceptors that are part of it), except the insertion represented by heads of ligament, resulting in a knee with a proprioception deficiency, mostly due to traumatic joint deafferentation.

            A partial or complete ACL tear is a minor event in the life of a person, but with major implications for its functional status, physical therapy accompanies an individual with an ACL deficient knee in carrying daily activities throughout his life.

            Functional disturbances due to proprioceptive imbalance of an ACL deficient knee are affecting the whole leg and further on the normal functioning of the entire body and requires adequate rehabilitation approach focused on stimulating the reorganization of proprioception on the affected knee.

 

            Rezumat

            Genunchiul cu un ligament încrucişat anterior deficitar (LIA) este genunchiul al cărui LIA a fost reconstruit artroscopic, situaţie caracterizată prin dispariţia aproape în totalitate a ligamentului (inclusiv a mecanoceptorilor care intră în alcătuirea sa), cu excepţia unor bonturi reprezentate de capetele de inserţie ale ligamentului, rezultând astfel un genunchi cu un ligament încrucişat anterior deficitar în ceea ce priveşte propriocepţia, fapt datorat în cea mai mare măsură dezaferentării articulare traumatice.

            Ruptura parţială sau totală a LIA este un eveniment minor în viaţa unei persoane, dar cu implicaţii majore asupra statusului funcţional al acesteia, influenţa kinetoterapiei extinzându-se şi în afara incintei în care se desfăşoară şedinţele de recuperare, însoţind subiectul cu un LIA deficitar în desfăşurarea activităţilor cotidiene pe parcursul întregii sale vieţi.

            Perturbările funcţionale aferente dezechilibrului proprioceptiv la nivelul genunchiului cu un LIA deficitar se răsfrâng asupra întregului membru inferior şi mai departe asupra funcţionalităţii normale a organismului şi impun o abordare recuperatorie adecvată, axată pe stimularea reorganizării propriocepţiei la nivelul genunchiului afectat.

 

            Key words: functional rehabilitation, proprioception, physical therapy, ACL

            Cuvinte cheie: recuperare funcţională, propriocepţie, kinetoterapie, LIA

Coperta / Front cover:

Studenţii noştri campioni - Our champion students

Simona Pop - Medalie de bronz în proba de spadă la Jocurile Mondiale Universitare de Vară 2013, Kazan, Rusia / Bronze medal in fencing at Summer Universiade 2013, Kazan, Russia

Go to top