Athletic events features from the perspective of motility and psycho motility skills

Caracteristicile probelor de atletism din perspectiva solicitării aptitudinilor motrice şi psihomotrice

 

 

Corina DULCEANU

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

corinagheorghe79@yahoo.com

 

            Abstract

            Lately, in the field’s specific literature has emerged the concept of motility and psycho motility skill, needed for every human movement, critical body abilities which highlight the expertise in performing movement actions under certain strength, endurance, speed and dexterity/coordination parameters.

            We have conducted an analysis for motility and psycho motility factor’s weight, for each athletic event, in order to highlight the main motility and coordinative skills prevailing within the athletic trials.

 

            Rezumat

            În literatura de specialitate a domeniului a apărut, în ultima perioadă, conceptul de aptitudine motrică şi psihomotrică, prezentă în efectuarea oricărui act de mişcare a omului, însuşiri foarte importante ale organismului ce evidenţiază capacitatea de efectuare a acţiunilor de mişcare cu anumiţi parametri de forţă, rezistenţă, viteză, îndemânare/coordonare.

            Am realizat o analiză a ponderii componentei motrice şi psihomotrice, pe grupele de probe din atletism pentru a evidenţia care sunt principalele aptitudini motrice şi coordinative care predomină în probele atletice.

 

            Key words: athletic trials, motility skills, psycho motility skills, review

            Cuvinte cheie: probe atletice, aptitudini motrice, aptitudini psihomotrice, analiza

Coperta / Front cover:

Studenţii noştri campioni - Our champion students

Simona Pop - Medalie de bronz în proba de spadă la Jocurile Mondiale Universitare de Vară 2013, Kazan, Rusia / Bronze medal in fencing at Summer Universiade 2013, Kazan, Russia

Go to top