HomeArchiveVolume 1 - Number 1 (1) 2012Improving scientific performance, priority objective of "Vasile Goldis" Western University of Arad

Improving scientific performance, priority objective of "Vasile Goldis" Western University of Arad

             Înfiinţată în anul 1990, acreditată în anul 2002 şi având ca patron spiritual ilustra personalitate istorică a lui Vasile Goldiş, ideologul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad este inclusă în „Aria europeană a învăţământului superior”, fiind semnatară a Magna Charta Universitatum de la Bologna.

            Astăzi, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad este membră cu drepturi depline a Asociaţiei Universităţilor Europene – E.U.A., a Asociaţiei Universităţilor Danubiene, a Asociaţiei Universităţilor Transcarpatice, Consorţiul European „Carolus Magnus” şi deţine vicepreşedinţia Federaţiei Europene a Şcolilor Superioare – F.E.D.E., organism participativ al Consiliului Europei.

            A fi student la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, înseamnă garanţia unui învăţământ de certă calitate, a unui învăţământ la cel mai înalt nivel de pregătire academică, dar şi o viaţă culturală studenţească bogată, desfăşurată în condiţii optime de studiu şi petrecere a timpului liber.

            Cultura europeană, ca o cultură a cercetării, şi-a asumat promovarea valorii. Valorile care condiţionează obţinerea de succes într-o profesie: devotamentul, angajament în găsirea soluţiilor, disponibilitatea pentru efort sau chiar sacrificii.

            Apreciem performanţele obţinute pe plan naţional şi internaţional de studenţi şi masteranzi de la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie, Educaţie Fizică şi Sport, prin obţinerea de rezultate remarcabile în competiţiile sportive internaţionale. Cel mai recent exemplu este participarea studentului Flavius Koczi la Campionatul European de Gimnastică din Germania, la Berlin, în anul 2011 unde a obţinut la individual compus medalia de argint, iar la sol – medalia de aur. La Campionatul Mondial de Gimnastică Tokyo, 2011, echipa României de gimnastică masculină, al cărui component de bază a fost şi studentul nostru, Flavius Koczi, şi-a îndeplinit obiectivul principal, calificarea pentru Jocurile Olimpice din Anglia, 2012.

            Creşterea performanţei ştiinţifice şi obţinerea unor rezultate superioare în activitatea de cercetare se reflectă în publicarea de articole în reviste indexate ISI şi în Baze de Date Internaţionale.

            Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad are în prezent 5 reviste ştiinţifice indexate în BDI şi recunoscute de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, prin care se realizează cooperarea academică cu centre ştiinţifice de cercetare din ţară şi străinătate.

            În acest context, apreciem iniţiativa Departamentului de Educaţie Fizică şi Kinetoterapie de-a edita revista Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Seria Educaţie Fizică şi Kinetoterapie, având ca obiectiv promovarea imaginii Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, prin rezultate excepţionale obţinute în domeniul sportului universitar.

            Succes deplin! Colegiului editorial al noii reviste, în activitatea de promovare a rezultatelor de excelenţă obţinute în cercetarea ştiinţifică şi înscrierea publicaţiei în competiţia valorică de recunoaştere de către CNCS şi indexarea în Baze de Date Internaţionale.

Coperta / Front cover:

Studenţii noştri campioni - Our champion students

Flavius Kocszi - Un campion cu care ne mândrim

Flavius Kocszi - A champion that we are proud of

Go to top